Organisation

Organisation

Skolans namn: Myrstugubergets Friskola

Antal elever:

F-klass: 25

Åk 1: 20

Åk 2: 24

Åk 3: 24

Åk 4: 17

Åk 5: 14

Totalt antal elever: 124 elever

Rektor har huvudansvaret för skolan och den löpande verksamheten.

Myrstugubergets Friskola är den del av Grundskolan Metapontum som ingår i Atvexa.

Länk – Hem (metapontum.se)

Länk – Atvexa