Organisation

Organisation

Skolans namn: Myrstugubergets Friskola

Antal elever:

F-klass: 24

Åk 1: 25

Åk 2: 18

Åk 3: 24

Åk 4: 21

Åk 5: 17

Totalt antal elever: 129 elever

Rektor har huvudansvaret för skolan och den löpande verksamheten.

Myrstugubergets Friskola är den del av Grundskolan Metapontum som ingår i Atvexa.

Länk – Hem (metapontum.se)

Länk – Atvexa