Historia

Skolan är belägen på Myrstuguberget i Huddinge kommun strax söder om Stockholm. Skolan har undervisning från förskoleklass till årskurs 5. Elevantalet ligger kring 120 elever.

Bakgrund

1994 startade skolan på initiativ av en grupp föräldrar boende i närområdet. Tidigare fanns det en kommunal skola som lades ner i början av 90-talet. Många av föräldrarna hade flyttat till Myrstuguberget med tanke på den lilla skolan som redan fanns i området.

Föräldrarna med Gösta Sundberg i spetsen kallade till möte och Myrstugubergets Friskola bildades. I augusti 1994 började 17 elever på Myrstugubergets Friskola.

Tongivande för skolan var den lilla byskolan där barnet skulle få möjlighet till individuell utveckling i kombination med närhet och känsla för omgivningen. Olika årskurser och kulturer undervisas tillsammans och det stimulerar till hänsyn och kamratskap mellan eleverna.

September 2013 ombildades skolan från en ekonomisk förening till ett aktiebolag med personal från skolan som ägare. Förslaget till ombildning kom från dåvarande föräldrar som satt med i styrelsen då de ansåg att föräldraengagemanget avtagit de senaste åren och att arbetet med att styra en skola med föräldrar i styrelsen blev tungrott och inte fördelaktigt för skolan.

Oktober 2022 påbörjades samarbetet med Metapontum skola och Metapontum förskola.   I och med det har vi en större organisation i ryggen för en framtid som friskola I Sverige.

Huvudman Atvexa.