Köket

Kristina (Kicki) Ståhl (rektor)                                                                    Kicki.Stahl@myrstuguskolan.se
08 – 710 49 49                                                                                                                                    0703-17 71 64

Veronica Sjöblom arbetar i köket på Vargen.

Samorn Thongsa-ard (Kratai) arbetar i köket på Myran.

Från Sandborgen AB kommer vår skolmat varje dag.