Elevhälsa

Skolhälsovård – Skolsköterska, Läkare                                                                Skolhälsan AB,

Skolsyster
Emma Lanstad                                                                                         Emma.Lanstad@skolhalsan.se
Inget telefonummer för närvarande

Specialpedagog                                                                                                                        Anna Tallkvist                                                                                            Anna.Tallkvist@myrstuguskolan.se                                                                                                     08-710 49 49                                                                                                                                          0705-47 73 30

Kurator                                                                                                                                                Inga Nygren (tisdagar)                                                                                                                      Inga.Nygren@myrstuguskolan.se                                                                                                      Telefonummer skolan 08-710 49 49