Fritids

Allmän information om fritids.

Skolans fritidsverksamhet är uppdelad på två avdelningar:

På Vargen (nere) går Förskoleklass, åk 1 och åk 2.

På Myran (uppe) går åk 3 samt de elever i åk 4 och 5 som har fritidsklubb.

  • Telefon: 08-710 49 49 tryck 1 för att komma till fritids Vargen.
  • Telefon: 08-710 49 49 tryck 2 för att komma till fritids Myran.
  • Barnen samlas nere på Vargen varje dag till 15.30.
  • Viktigt att ni märker era barns kläder.
  • Vi är ute mycket, så ha kläder efter väder.
  • På utflyktsdagar är vi tillbaka ca 15.00.
  • Under loven hålls fritidsverksamheten nere på Vargen, då gäller separat schema.
  • Meddela oss på fritids ifall ni får ändringar i tidsschemat.
  • Man kan ha med sig frukost på morgonen till 7.30.
  • Morgon fritids går ut på gården senast 7.50.

 

OBS! VIKTIG INFORMATION OM FRITIDS!

Fritidsplatsen övergår automatiskt till ”fritids för äldre barn” den 1 augusti, det år ditt barn fyller 10 år och börjar årskurs 4. Avgiften för fritids är då alltid 428:-/månad oavsett inkomst.

Klubben fritids (fritids för äldre barn) är öppet till 15.00 sen går barnet hem själv. Det är du och ditt barn som bestämmer vilka dagar som barnet ska komma till fritids. Om ditt barn behöver ha längre tider måste du söka dispens.

Bor ni i Botkyrka, Stockholm eller Salems kommun behöver ni ansöka om dispens för att ert barn ska kunna gå kvar på fritids.