Läxor Rosa

V39

Läxa:

Sv: läxa 4. Läs läxan flera gånger och svara så fint du kan i skrivboken.

Diktamen: repetera de ord de haft

Ma: Bingel ( olika övningar som repeterar det de arbetat med)

Glosor: repets de glosor du haft