Vargen

  Pedagogisk planering i Skolbanken: utelek   Vecka 20

Temat som kommer att vara under ett par veckor framöver är lekar, fysisk aktivitet och utevistelse. Vi kommer att lära oss nya lekar och regler. Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid utevistelse i olika naturmiljöer. Vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen enligt allemansrätten.

Måndag

Röda-  Lilla masmo

Lila- allemansrätten

Rosa- pärlplattor

 

Tisdag

Röda – sångleken/läsning, språkbruk

Lila – pärlplattor

Rosa – ipad

 

Onsdag

Röda- skogen

Lila- skogen

Rosa- eget val

 

Torsdag

Röda – pärlplattor

Lila- ipad

Rosa – ute på gården

 

Fredag

Röda – ipad

Lila – eget val

Rosa – eget val

 

 

Hälsningar Sandra, Rebecca, Amna och Mia.