Visselblåsarpolicy

Till dig som har något viktigt att berätta

Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och vår verksamhet fungerar som den ska. Problem och allvarliga frågeställningar behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera.

Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi en kanal för visselblåsning för alla som arbetar inom Atvexa och i våra dotterbolag, eller som har en yrkesmässig relation till oss, t ex konsult eller inhyrd personal. Läs mer i vår visselblåsarpolicy.

Anmälan visselblåsning

Trumpet är en externt hanterad visselblåsarfunktion. Där kan du anonymt, säkert och konfidentiellt anmäla missförhållanden som tas emot av oberoende handläggare. För komma till.

Trumpets visselblåsarfunktion klickar du på knappen nedan eller går in på följande webbadress från valfri enhet: atvexa.trumpet-whistleblowing.eu

Starta Trumpet

I Trumpet får du en tydlig guidning genom hela processen. Här kan du också läsa mer specifikt vad som gäller för visselblåsning och hur lagen skyddar dig som rapporterar. Funktionen är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Läs mer om Trumpet här.

Alla synpunkter är viktiga

Vårdnadshavare, elever eller andra som har synpunkter på verksamheten inom Atvexa eller våra dotterbolag, omfattas inte av den här visselblåsarfunktionen. De ska istället kontakta den berörda förskolan eller skolan genom den ordinarie klagomålshanteringen eller Atvexa via exempelvis info@atvexa.se. Har du något viktigt att berätta ska du höra av dig.