Elevhälsa

Skolhälsovård – Skolsköterska, Läkare                                                                Skolhälsan AB,

Skolsyster
Emma Lanstad                                                                                         emma.lanstad@skolhalsan.se

Specialpedagog                                                                                                                        Anna Tallkvist                                                                                            anna.tallkvist@myrstuguskolan.se                                                                                                     08-710 49 49                                                                                                                                          0705-47 73 30

Kurator                                                                                                                                                Melissa Yilmaz (torsdagar                                                                                                                      Telefonummer skolan 08-710 49 49