Rosa

Hej och välkomna till Rosa gruppen sida!

I Rosa gruppen går det 23 elever och vi som arbetar i gruppen är Aleksandra, Ebrul och Anna.

På den här sidan hittar du veckobrev och information om läxor.

För att komma i kontakt med pedagogerna i rosa gruppen kan du använda dig av följande mailadresser:

Gemensam mailadress (till Aleksandra, Ebrul, Anna): rosagruppen@myrstuguskolan.se

Aleksandra Clefberg (klasslärare): aleksandra.clefberg@myrstuguskolan.se

Ebrul Sagbas (lärarassistent/fritids): ebrul.sagbas@myrstuguskolan.se

Anna Tallkvist (ämneslärare/specialpedagog): anna.tallkvist@myrstuguskolan.se