Rosa

Hej alla barn och föräldrar.
Tack för det här läsåret och en fantastisk avslutning!
Ha ett härligt lov så syns vi igen den 17augusti.
Glad sommar/ Aleksandra