Läxor Rosa

Vecka 5

Ma – läxa, lämnas in mån v 5

v 5 – Addition

v 5 – Subtraktion 1

v 5 – Subtraktion 2

v 5 – Tidsskillnad

Sv – läxa, träna till mån v 5:

Kunna stava orden och säga ramsan utantill: Sju sjuka sjömän, sköttes av sju sköna sköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai

Kunna begreppen: sedel, mynt, kvot, problemlösning

Eng läxa till tors v 5:

Glosor: a green jacket, a black skirt, blue jeans, a red dress, purple shorts, a red T – shirt, an orange scarf, a yellow hoodie, a grey hat, a white cap, brown boots, pink shoes.