Organisation

Organisation

Skolans namn: Myrstugubergets Friskola

Antal elever:
F-klass: 22
Åk 1: 24
Åk 2: 24
Åk 3: 22
Åk 4: 15
Åk 5: 13

Totalt antal elever: 120 elever

Rektor är huvud-föredragande i styrelsen och lämnar rapport om det
löpande arbetet och utvecklingen i skolan.
Rektor har huvudansvaret för skolan och den löpande verksamheten.