Mötesanteckningar

Klicka på länken här nedan för att läsa mötesanteckningarna från senaste föräldrarådet.

Föräldrarådet 2019-05-22

föräldrarådet 2019-04-10

föräldrarådet 2019-02-13

föräldrarådet 2018-11-14

föräldrarådet 2018-09-19